Här är några av de skogsägare som varit med och författat eller i ett tidigt skede stöttat brevet:

  • Erik Kullgren, skogsägare (266 ha), Nyhem